Tartışmalı turist rehberi düzenlemesi Meclis’ten geçti

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren 14 maddelik Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri  TBMM Genel Kurulu’nda tamamlandı.

11’İNCİ MADDE TEKLİF METNİNDEN ÇIKARILDI

Görüşmeleri 2 gün süren 14 maddelik kanun teklifinin, “Esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmayı amaçlayan”11. maddesi AKP, CHP ve DEM Parti’nin aynı mahiyette verdiği önergelerin kabul edilmesi sonucu teklif metninden çıkarıldı. Geri kalan tüm maddeleri kabul edilen kanun teklifi yasalaştı.

Yasalaşan kanun teklifi, özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Turist rehberlerinin genel bilgi düzeyinin sağlıklı ölçülebilmesi ve mesleğin icrası için yeterli seviyede olduklarının belirlenebilmesi amacıyla adayların konusunda uzman kurum veya kuruluşlar tarafından yapılacak mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları gerektiği hususu hükme bağlanacak.

Yabancı dil şartını sağlayamadığı için rehber olamayanların mağduriyetini gidermek ve iç turizmde artan Türkçe rehber ihtiyacını karşılamak için Türkçe rehberliğe ilişkin düzenleme yapılacak.

Kültür ve turizm politikaları ile uyumlu biçimde mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Uzak Doğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenlemeye gidilecek.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları kolaylaştırılacak.

Mesleğin Türkçe olarak icra edilmesi durumunda uygulanacak taban ücretlerin Bakanlıkça belirlenen taban ücretlerin yüzde yetmişinden az olmamak üzere belirlenmesi hükme bağlanacak.

Turist rehberlerinin, turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında ve bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde 25 bin Türk Liras/ından 100 bin Türk Lirasına kadar idari para cezası yaptırımı uygulanması yönünde düzenleme yapılacak.

Seyahat acentalarının, müşterilerine verdikleri hizmetler sırasında müşterilerin bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin Bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacağı yönünde düzenleme yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x